Categorías

¡Lo más vendido!

 

Ponència:
Dispositius conductors d’energia i càmeres de videogravació personals, preguntes i respostes definitives a tot el que necessita saber sobre la implementació d’aquests dispositius a les Policies Locals.


Preguntes i respostes sobre la implentació d’aquestes tecnologies en les organitzacions policials

 

Jornada dirigida a Caps de Policia, Gestors Públics de la Seguretat, Responsables de formació policial i armament.

 

Lloc: Plaça de Jaume Balmes s/n, Ajuntament de Gavà " target="_blank">(Veure mapa)
Data: 15 de juny de 2018
Horari: de 09:30 a 13:30

 

09:30: Registre assistents
10:00: Presentació de la ponència i Benvinguda, autoritats i Cap de la Policia Ajuntament Gavà.
10:05: Breu presentació del binomi Taser i càmera personal de vídeo gravació, Frank M.Coll
10:15 Resolució del Parlament de Catalunya i Comissió de Video-vigilància de Catalunya, convidat/s de la Sub-direcció General de Coordinació de la Policia de Catalunya
11:00 Aspectes legals, advocat especialista en l’ús d’elements de dotació policial


• Legalitat de l’ús de les càmeres, gestió i necessitat d’autorització
• Marc legal del Taser com a element de dotació
• Marc legal sobre la interrelació del Taser i les càmeres. Necessitat d’autorització.
• Marc legal de la formació dels equips Taser, consideració de oficialitat de la formació
• Concepte de “funcionaris especialment habilitats”


12:30 Taula Oberta de debat
13:15 Resum de conclusions I tancament de la ponència.

 

Per a més info i inscripcions podeu contactar amb: formacion@nidec.es